Svátost manželství (svatba) 

Jak probíhá liturgie svatby (svátosti manželství) a kdy se při tom obvykle hraje?

1. Vstupní obřady
Kněz s asistencí vyjde vstříc svatebčanům, shromážděným u kostelního vchodu. Přitom se nic nehraje.

Kněz pozdraví svatebčany a doprovodí je k oltáři. Při tom se hraje svatební pochod, nebo zpívá píseň 916, nebo 904.

Oblíbená svatební hudba:
F. Mendelsohn-Bartholdy: Svatební pochod ze Snu noci svatojánské
R. Wagner: Svatební sbor z Lohengrina
B. A. Wiedermann: Svatební pochod a la Handel
A. Michna z Otradovic: Nebeští kavalérové
H. Purcel: Trumpet Tune and Air
M. Charpentier: Preludium
J. Clarke: Rondo
L. Boelmann: Menuet z Gotické suity

Je-li bohoslužba spojená se mší, následuje Gloria, mše pokračuje obvyklým způsobem.

2. Bohoslužba slova
Bohoslužba slova probíhá obvyklým způsobem.

3. Udílení svátosti manželství
Po homilii začíná svatební obřad. Obřad se skládá z:

  • otázek kněze,
  • souhlasu snoubenců,
  • manželský slibu,
  • potvrzení kněze
  • a požehnání a výměny prstenů.

Manželský slib:
"Já N., odevuzdávám se tobě, N., a přijímám tě za manželku (manžela). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi dopomáhá Bůh. Amen."

Během tohoto obřadu není nutná hra na varhany. Poté co si manželé vymění prsteny, může následovat vhodný zpěv, nebo varhanní hudba.

Oblíbená varhanní hudba:
J. S. Bach / Ch. Gounod: Ave Maria
F. Schubert: Ave Maria
G. F. Haedel: Largo z opery Xerxes (Ombra mai fu)
L. Boelmann: Modlitba k Panně Marii z Gotické suity
D. Zippoli: Elevazione in F
J. S. Bach: Air

Následují přímluvy, je-li bohoslužba spojená se mší, následuje bohoslužba eucharistie. Uděluje-li se svátost manželství při bohoslužbě slova, následují hned závěrečné obřady.

4. Bohoslužba eucharistie
Bohoslužba pokračuje obvyklým způsobem až do Otčenáše.
Otčenáš se říká (zpívá) dohromady s doxologií neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Neříká se "Vysvoboď nás ode všeho zlého" a "Pane Ježíši Kriste tys řekl", kněz se místo toho modlí zvláštní modlitbu za manžele. Poté následuje pozdravení pokoje.
Mše pokračuje obvyklým způsobem.

5. Závěrečné obřady
Požehnání se uděluje slavnostním způsobem.
Po propuštění se jdou novomanželé a svědci podepsat do knihy oddaných (během toho lze hrát
vhodné skladby) a poté odcházejí. Při odchodu novomanželů se hraje slavnostní dohra.

 

Příklad programu pro kůr

Svatební obřad ve mši - aneb co kdy hrát

Svatební obřad ve mši trvá kolem půldruhé hodiny. Pro tuto příležitost je vhodné předem si sestavit hudební program a detaily prodiskutovat společně se snoubenci a oddávajícím knězem. Příklad takového programu si můžete stáhnout zde: svatba.doc.