Za Vladimírem Hradcem

Dne 20. února 2020 nás ve věku nedožitých 89 let opustil obětavý kamarád a varhaník, ing. Vladimír Hradec. Působil jako varhaník na Mělnicku, zejména v kostelích v Záboří a na Pšovce. Vychoval a podporoval celou generaci kostelních varhaníků nejen v regionu. Vlastními finančními prostředky, silami i časem přispíval k opravám varhan ve venkovských kostelích a společně se zpěvačkou a později svou manželkou Vlastou Šamanovou aktivně vystupoval na nejedné hudební akci. Potkávali jsme ho na nejrůznějších varhanických akcích, například na kurzech v Tachově nebo při exkurzích za varhanami. Zabýval se i přípravou notových materiálů pro liturgické hraní a systematickým uspořádáním Korejsových žalmů na každý den do několika úctyhodných svazků usnadnil život mnoha amatérským varhaníkům.

Málokdo věděl, že tento skromný a obětavý člověk má za sebou činnost v protikomunistickém odboji, za kterou si vysloužil 10 let v Jáchymově a další perzekuce komunistického režimu. Celý jeho příběh najdete na webu Paměť národa.

Vladimírův odchod je pro nás velkou ztrátou, ale jeho život pozitivním příkladem a inspirací. Čest jeho památce!

-MP-