Zahajovací koncert ferstivalu Musica Sacra 

Tak zněl oficiální název našeho prvního koncertu v kostele sv. Františka z Assisi na Habrovce v Praze – Krči. Někteří varhaníci tuto akci nazvali "setkání", někteří "koncert" a někteří "organoplk". V kostelíku, který byl postaven v roce 1941 donedávna stálo harmonium. Ale když máte špatné měchy, nejde na harmonium moc slušně doprovázet liturgii, natož koncertovat, jelikož hra díky zběsilému pohybu nohou připomíná spíše závod v běhu. Ze sponorských darů se nám podařilo pořídit varhany digitální. Alespoň něco – když ne nic.

A tak dne 1. dubna léta Páně 2005 začalo na Budějovické hledání účastníků koncertu. Zatímco Vítek coby pořadatel šel kamsi naproti Alešovi, který byl na nějaké křižovatce, Pavel a Jana už vyčkávali u kostela. Když jsme se našli alespoň v tomto počtu, vyrazili jsme do chrámu… (?). Od některých vahaníků si totiž vysloužil přezdívku "salaš", či podle vůně dřeva "jako u nás na chalupě".
 

Kostel sv. Františka z Assisi

Vítání


Za varhany se okamžitě vrhnul Aleš, nechav si tlumok na zádech a dost dlouhou dobu tam nikoho nepustil. Přece jsme se měli rozehrát. Po dlouhé době přišli na řadu i další, čas ubíhal a ubíhal – a už jsou dole lidé na modlitbu růžence! Následovala asi hodinková pauza, při které někdo zůstal na bohoslužbu, někdo se šel projít.

"Zavírám kostel a kdo zůstane venku..."

Těsně před sedmou dorazil náš Mistr, Ilonka a Maruška. Začalo bouřlivé vítání před kostelem. Vítali bychom se asi ještě dlouho, kdyby nás Filip Malý – konferenciér koncertu – nevyzval, abychom už šli, že je sedm hodin a že už zavírá kostel. Jeden účastník přinášel i lahváče na pozdější posezení. Bylo opravdu hezké, když do Filipových slov od oltáře z kůru doletěl dolů ten známý řinkot laváčů v plátěné tašce. Potom už kostelem zazněly zvuky varhan. Závěr koncertu patřil našemu Mistrovi. Co se dát udělat s "digitálkama", jsme se záhy přesvědčili. Jeho program Elektroimprovizace "...a možná přijde i Bach" byl opravdu úžasný! Úžas střídal smích a překvapení a zase smích… (varhany to přežily).

PozounoAlš v akci

Na koncertu se vybralo 1777,- Kč, které budou použity na zakoupení lineárního motoru od firmy Elektrozvon na zprovoznění zvonu tohoto kostela. Poté jsme se přesunuli na michelskou faru vzdálenou asi kilometr od kostela. Tam nás uvítal P. Alberto Giralda Cid. a spolubratr Tonda. Ve společenském sále vypukl náš tradiční hodokvas ve stylu kdo co přinese, to tam bude. Koncert se vydařil na jedničku, ohlasy jsou pozitivní. A posezení – vidíte sami na fotkách!
 

 Sestřička Bernadeta

Pavel a Jana mazající


Hodokvas
 

PozounoVítek a Monika

Mistr ani PozounoAlš neodolali

 

Pro hudební historiky uvádíme program koncertu:

Heinrich Scheidemann: Preludium in d, varhany Pavel Marek
Johann Caspar Ferdinand Fischer: Preludium a fuga in h, varhany Pavel Marek
Jan Václav Stamic: Menuet, varhany Pavel Marek, housle Jana Marková
Josef Gabriel Rheinberger: Preludium c moll, varhany Aleš Nosek
Vít Janata: Raduj se, Panno Maria, varhany Vít Janata
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Maria, zpěv Ivana Oberhelová, varhany Vít Janata
Josef Gabriel Rheinberger: Duett F dur, varhany Aleš Nosek
Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra Gelobet seist du Jesu Christ, varhany Lenka Frausová
Johann Sebastian Bach: Fughetta, varhany Lenka Frausová
Domenico Scarlati: 3 sonáty, varhany Mgr. Vlasta Košťálová
Johann Pachelbel: Preludium d-moll, varhany Mgr. Vlasta Košťálová
Georg Friedrich Händel: Arie z opery Xerxes, zpěv Ivana Oberhelová, varhany Vít Janata
MgA. Pavel Černý: Elektroimprovizace „…a možná přijde i Bach.“ Varhany: MgA. Pavel Černý

-vj+pm-