Až se zima zeptá: "Varhaníku, co jsi dělal v létě?" 

Tak až se na mističce se svěcenou vodou objeví první ledový škraloup a prsty vám začnou tuhnout mrazem, schválně, co odpovíte? Část chrámových hudebníků se ovšem toliko pousměje, neboť si vzpomene na svou účast na jednom z mnoha letních kurzů a hned ucítí teplo u srdce. Nabídka byla letos bohatá a vybrat si z ní mohl jak začátečník, tak varhaník pokročilejší, ba i profesionál. I když, jak už je pomalu tradicí, termíny kurzů byly téměř všemi pořadateli jednotně voleny na druhou polovinu srpna.

Hned na začátku prázdnin se konal jednodenní kurs rejstříkování pod vedením Pavla Černého, o kterém píšeme ve speciálním článku. Další kurzy již byly delší a zaměstnaly své účastníky po několik dnů. Jedním z nich byl tradiční tachovský kurz pořádaný Janou Vokatou. Kurz navštívila naše tajná špionka z Hostivic a velice si pochvalovala příjemnou přátelskou atmosféru, koláče paní Vokaté a v neposlední řadě i vlastní program. Spoustu fotografií z tohoto setkání najdete na stránkách kurzu. Sestra Františka zase byla nadšena kurzem improvizace, který pořádal v Litomyšli Martin Kubát. Kupodivu nejmenší zájem o své vzdělávání projevili pokročilejší varhaníci, pro něž byla určena Mezinárodní letní varhanní akademie Olomouc - akademie nakonec byla pro nedostatek zájmu zrušena. Že by byli všichni naši profíci tak dobří? To samozřejmě nevíme. Ale pokud vás zajímá, zda něco dělali také vaši webmasteři, pak vězte, že se vypravili až do dalekého Slezska.

Přesun webmasterů do Slezska proběhl velmi pohodlně (až na to příliš časné vstávání).

"Dokonce přijeli i nějaci Češi!" překvapeně konstatovali pořadatelé na úvodním setkání účastníků kurzu chrámové hudby, který pořádala Církevní konzervatoř v Opavě. Kurz trval od středy 22. do neděle 26. srpna a byl určen nejen pro varhaníky, ale i zpěváky a sbormistry. Program sestával z jedné dopolední společné dvouhodinovky, jejím tématem byl obvykle gregoriánský chorál (teorie i praktický nácvik), případně liturgika. Odpoledne byla další společná dvouhodinovka, která byla věnována sborovému zpěvu, konkrétně nácviku polyfonní mše G. Rovetty. Na pořad se dostala také přednáška z dějin chrámové hudby. Program končil večerní přednáškou věnovanou například organologii či historii varhanářství a která se díky následné diskusi někdy protáhla i hodně přes devátou hodinu. Čas mezi společným programem byl vyplněn individuálními hodinami, podle toho, jak si je kdo zapsal. Nejhůře asi dopadli varhaníci, kteří kromě varhanní hry a improvizace nakonec nezřídka projevili zájem i o základy dirigování či techniky zpěvu. Potom už tak tak zbýval čas na nezbytné cvičení (na další hodinu jsme totiž nezřídka dostávali úkoly) a jen s vypětím všech sil se pak přes poledne dařilo doběhnout do nejbližší restaurace na oběd. Ale stálo to za to! Učilo se dokonce i poslední den ráno a potom už následoval nácvik mše, kterou pro nás odpoledne a v latině sloužil p. Hnátek.
 

Varhany byly neustále v permanenci.

Tohle teda do programu kurzu nepatřilo! Ale možná příště bude...


A kdo se nám po těch 5 dní věnoval? Bylo to 5 profesorů opavské konzervatoře:
- Lukáš Kubenka, vedoucí kurzu, jenž nás zasvěcoval do tajů chorálu a trpělivě provázel varhanními improvizacemi;
- Mário Sedlár, který celé dny s námi proseděl u cvičných varhan;
- Zdeňka Myšková, kterou potkal týž osud u druhého nástroje;
- Peter Ripka, jenž přinutil ku zvučnému zpěvu i totální začátečníky, aniž by jejich pochybnými výkony jakkoliv viditelně trpěl;
- Jiří Šikula, který učil dirigování a jako sbormistr se ujal nemožného úkolu naučit nás za 4 dny čtyřhlasou mši.
Do tajů organologie nás pak zasvěcoval organolog a varhanář Jiří Krátký, dějiny chrámové hudby přednášel Vladimír Maňas.. 

 

 Příprava na nedělní mši pod vedením J. Šikuly, kterou na cemballo doprovázel L. Kubenka.
Klikněte si pro větší obrázek

 

Pokud také máte chuť podělit se s námi o své zážitky z některého z prázdninových kurzů, klidně pár slov napište.

 -PM-

Výuka varhanní hry na kurzu probíhala na dvou píšťalových varhanách v prostorách opavské konzervatoře, improvizace pak na digitálkách Viscount. Pro cvičení byla k dispozici jedna pneumatika, digitálky Gloria a dvoumanuálové harmonium Petrof s pedálem. V nouzi pomohl i klavír či ještě jedna mírně pochybná elektronika.

Zde se nacházejí dvoumanuálové varhany se zásuvkovou vzdušnicí, které postavil v roce 2006 Václav Smolka jako svůj opus 9.

Dispozice:
I: Flétna trubicová 8´,
Flétna špičatá 4´;
II: Kryt 8´, Principál 2´;
P: Burdon 8´;
II/I, II/P, I/P

Třímanuálové varhany se zásuvkovou vzdušnicí. První manuál nemá vlastní rejstříky a je trvale prospojkován se II. a III. manuálem.

Dispozice:
II: Koppel 8´, Rohrfloet 4´, Sifflet 1´
III: Bourdon 8´, Doublette 2´, Larigot 1 1/3´
P: I/P

Posledními píšťalovými varhanami na konzervatoři jsou starší dvoumanuálové pneumatické varhany s píšťalami decentně schovanými ve skříni, které vyrobily Továrny na varhany
n. p. Krnov jako opus 3198.

Dispozice:
I: Kryt 8´, Principál 2´;
II: Roh kamzíkový 8´, Flétna trubicová 4´, Mixtura 3-5x 1´;
P: Subbas 16´, Burdonbas 8´;
II/P, I/P, II/I, Žaluzie, Tremolo, Forte, Plenum