Okruhy otázek k závěrečným zkouškám varhanního kurzu 

Tentokrát žádná legrace, ale něco vysloveně praktického...

Teoretická část

Liturgika

 • části mše (ordinárium)
 • průběh mše svaté
 • misál, lekcionář, žaltář, liturgický kalendář (stručný popis)
 • zpěvníky - základní popis jejich uspořádání
 • období církevního roku a jejich odlišnosti

Dějiny církevní hudby

Harmonie

Nauka o varhanách

 • hlavní celky varhan
 • píšťaly labiální a jazykové (popis)
 • druhy (skupiny) rejstříků, vyjmenovat za každý druh nejméně 2 rejstříky
 • stopové délky, znalost nejběžněji užívaných (nejméně 5)
 • základní druhy traktur, jejich stručný popis
 • nejdůležitější pomocná zařízení (rejstříky), jejich stručný popis

Základy vedení scholy

 • rozezpívání scholy

 

Praktická část

Základy vedení scholy

 • dirigentská gesta - nástup, 2-, 3-, 4-dobý takt, závěr

Hra na varhany

 • Ordinarium Petra Ebena nebo P. Karla Břízy
 • mešní píseň
 • improvizovaná předehra k Beránku Boží, mešní písni, mezihra
 • doprovod žalmu
 • hra skladby (nepovinně)