Jak se snadno ve hře na varhany zdokonaliti 

Hra meditativní skladby vyžaduje naprosto klidného zápěstí. Jak kýženého stavu snadno a rychle dosáhnouti? Novou methodu výuky, spočívající ve hmotné zainteresovanosti varhaníkově, pokusil se uvést v praxi jeden z našich kolegů. Detaily jsou patrny z obrázku. Mince, které by během hry snad nezůstaly v původní poloze, měly být z pedagogických důvodů využity k úhradě občerstvení pro vyučujícího. Po seznání značné finanční náročnosti nové methody však protagonista vylovil své dva padesátihaléře pod pedálovou klaviaturou a výuka dále pokračovala tradičními způsoby.

 

 


 

Desatero začínajícího klavíristy 

Většina budoucích varhaníků začíná v útlém věku navštěvovat hodiny klavíru. Chcete-li se státi varhaníkem a nemáte s klávesovými nástroji žádné zkušenosti, můžete to prozatím zkusit s tímto nástrojem. Právě pro vás jsme na hudebním veletrhu opsali následující desatero:

  1. Piano je klávesový nástroj i přesto, že kladívka bijí do strun!
  2. Některé klávesy jsou černé - to je normální!
  3. Před hrou je nutné umýti si ruce, aby naopak nebyly všechny klávesy černé!!
  4. Jsi-li nervově labilní či kardiak, ujisti se, že tvá domácnost disponujie tišicími prostředky, a dbej, ať je po ruce telefon k přivolání rychlé záchranné pomoci v případě kolapsu rodinných příslušníků.
  5. Obvykle se hraje všemi deseti. Dva ukazováčky tentokrát nestačí.
  6. Po otevření víka je nutné odstranit dečku. Přes ni se opravdu špatně hraje.
  7. Pianino má někdy 2, někdy 3 pedály. Nehledej u modelu se dvěma pedály automatickou převodovku.
  8. Před přiklopením víka se ujisti, že jsi odstranil všechny své prsty, nedopité sklenky a popelníky z klávesnice.
  9. S velkou pečlivostí vybírej učitele či učitelku klavíru. Musí být hezký(á), vyrovnaný(á), trpělivý(á), vždy ochoten(a) pochválit v případě sebemenšího náznaku úspěchu či pohladit v případě totálního nezdaru!
  10. Smiř se s tím, že se člověk nerodí se schopností zahrát Rachmaninova po první lekci.

Pamatuj, že všechny strasti pronásledující začínajícího pianistu pominou a zůstane jen radost z hudby, z vlastních schopností a z obdivu okolí.

Návod 


 

Potřebujete se rychle zdokonaliti v liturgice? 

 

Stačí si objednat...

 

 

Řešení problému malých rukou 

Vhodné zejména pro křehké varhanice, eventuelně klavíristky. Dovolujeme si odkázat na vynález odborníků. Instruktážní video lze shlédnout zde.

Nekonvenční způsob 

Pokud máte pocit, že se vám hra ani s využitím všech vynálezů a nejmodernějších metod nedaří, opusťte zaběhané konvence a zkuste to třeba takto!

Když už nic nepomáhá... 

... tak prostě zkuste tohle:

a) provedení pro varhaníky

b) provedení pro varhanáře


Poznámka: tyto kvalitní výrobky si můžete objednat u renomované firmy Laukhuff. V různých barvách.

Kterak neustrnouti ve vývoji a neustále svou hru zdokonalovati? Toť věru mnoho času nejen u královského nástroje, ale v nouzi též u piana nebo více či méně pochybné elektroniky vyžaduje. Jak se vzácným časem hospodárně naložititi, pokusíme se vám řadou příkladů, jež dle možností dále doplňovati budeme, ozřejmiti.

Ku všeobecnému prospěchu dovolujeme si P.T. obecenstvu předložiti též poznatky z různých koutů světa.

Doporučujeme uvedených rad ve vlastním zájmu náležitě dbáti. Zde kupříkladu můžete popatřiti důsledky porušení 9. přikázání Desatera začínajícího klavíristy.

Těžko tomu uvěřiti, avšak hra na královský nástroj skrývá obzvláště pro nevybouřeného začátečníka mnohá nebezpečenství, zejména pak, pokud si nad míru obvyklou oblíbí některé z registrů pedálových. Kterak truchlivý může býti osud varhaníka, jenž nechá se zvukem pozounu neb bombardu k nadměrně rasantní hře na pedál svésti, jest z následujícího obrázku jasně patrno.

(Klikni pro větší obrázek).

Co mají tyto obrázky společného s varhanami?

Eau de toilette

Silbermann Still hat Tradition